Paranormaal Forum

Paranormaal Forum Nederland - Spiritueel Forum Nederland

»Gebruikersnaam: »Wachtwoord:   Gegevens onthouden? 
Paranormaal Forum / Mediums / Voorspellingen / Over de KOSMOS, 2012 en lotsbepaling
Ingezonden:  14 Aug 2009 09:58
Dat alles in de kosmos (tot op een bepaald niveau) met elkaar in verband staat en een bepaalde invloed uitoefent op elkaar, staat vast.
Denk hierbij aan de maan en de zon die de oceanen in beweging houden, het weer bepalen,... Dit alles door de invloed van hun zwaartekracht, uitstoot van kosmische stralingen, planeetstanden, enzovoort.

Wat minder zeker is, alhoewel ik er rotsvast van overtuigd ben dat dit wél zo is, is dat deze invloeden van buitenaf, niet enkel de Aarde, maar ook alle levende organismen op Aarde vorm geven en bepalen.

Doordat we elke seconde van elke dag blootstaan voor invloeden uit de kosmos, bepaald dit (volgens mij) alles in ons, zelfs tot op het kleinste niveau.
Denk hierbij aan de werking van organen en de hoeveelheid geproduceerde hormonen, die uiteindelijk je gemoedstoestand beïnvloeden, enzovoort. Velen denken dat dit overdreven is, gesteund door de gedachte dat dit idee belachelijk is, alleen al omdat er ook andere 'meer voor de hand liggende' factoren voor te vinden zijn, de welgekende socio- economische, geografische,.. factoren. (Opvoeding, omgeving en milieu waarin je leeft, inkomen, status, genetische erfelijkheid, toeval en andere zakenb als verklaring voor gedrag van individuen...). Iedereen weet dat dit allen factoren zijn die ons 'lot' bepalen, omdat dit kan wetenschappelijk aangetoond worden. Logisch dan dat bijna iedereen het idee dat ook zélfs de planeetstanden, stralingen van de zon, enz. ons beinvloeden - en dit tot op het kleinste niveau -, verwerpt.

Deze opvatting die bij het gros van de bevolking leeft, deel ik niet. Als invloeden van buitenaf in staat zijn om zelfs oceanen met duizenden kilometers per dag te laten verschuiven, waarom zouden diezelfde invloeden (planeetstand, elektrische- magnetische- of kosmische stralingen, ...) dan niet in staat zijn om de organismen die erop leven (de mens bestaat uit meer dan 76% water) eveneens vorm te geven?

Ik ben ervan overtuigd dat men adhv het waarnemen van de kosmos (de planeetstanden op een bepaald moment, zonne-uitbarstingen,..) kan nagaan wat de dag/toekomst brengt. Dit klinkt alsof ik geloof dat ieders lot vastligt en door buitenaf wordt bepaald, maar dit klopt niet volledig. Ik ga ervan uit dat de kosmos bepaald wie we zijn, daar kunnen wij als individu inderdaad niet tegenop [bv: karakter (Bij alles spelen natuurlijk ook andere factoren zoals genetische voortbestemdheid, .. een grote rol),..]. Maar het lot is 'vrij' doordat iedereen zelf vrij is te kiezen welke weg in te slaan. Het begrijpen van de kosmos en het snappen van de verbanden tussen alle planeten in ons zonnestelsel en verder, stelt ons in staat te weten welke handelingen men best wel of niet doet in een bepaalde periode. Het verschaft informatie maar uiteindelijk doet iedereen met deze inzichtelijke informatie, gegeven door de planeten wat hij of zij zelf wil. Iedereen heeft zelf zijn lot in handen en kan op elk moment van koers veranderen op eigen handelen.


Het staat in de sterren geschreven! Dit oude gezegde is meer dan een gezegde, het is een wijsheid waar weinigen weet van hebben en nog minder het 'lezen van de sterren' het onder de knie hebben! En net zoals bij de marketingpraat van McCain geldt: 'Het zijn zij die er het meest over praten, die er het minst van weten! (of was het omgekeerd?) Hiermee bedoel ik algemene horoscopen enz. Ikzelf heb ook geen verstand van het juist interpreten van planeetstanden, maar het interesseert me wel enorm! Misschien waren Nostradamus en de Maya's wel echte sterrenlezers? Ze stonden spiritueel allesinds een stuk verder en dichter bij de realiteit dan de hedendaagse mens/godsdiensten.


Naar analogie met een theorie van Einstein (dat energie kan niet in het niets kan oplossen, maar steeds wordt omgevormd naar andere energie), geloof ik in leven na de dood. Wat na de dood? Geen flauw benul! Maar ik vind het leuk te denken dat onze 'energie', eens overleden, ons lichaam verlaat om voort te bestaan in een niet materiële vorm, waarna latere reïncartnaties kunnen volgen.


Om terug te gaan naar mijn verhaal:

Van degenen die ooit beweerden de kosmos te kunnen lezen en interpreteren, komen velen uit op een 'apocalyptisch' scenario.
Overal valt te lezen over een mogelijk komende verschuiving van de magnetische polen (of is het de aardas die verschuift bij een 'pole shift'?).

De argumenten hiervoor zijn allerlei.

Een goed argument is het feit (wetenschappelijk bewezen) dat de golfstroom nu elk jaar één tot meermaals wordt onderbroken door de versnelde toevloed van smeltwater komende van gletsjers of de Poolgebieden. Global Warming zegt men dan. Maar wie zich goed informeert weet dat ook alle andere planeten in ons zonnestelsel momenteel aan een klimaatsverandering ondergaan. Het fenomeen wordt van buitenaf (de kosmos) beïnvloedt en kan leiden tot een verschuiving van de magnetische polen doordat het magnetisch veld van de Aarde tevens wordt bepaald door het klimaat en vooral het vele water op onze planeet.

Nog een argument is de tijdspanne waarmee de Aarde van polen wisselt. Het zou nu reeds 780.000 jaar geleden zijn, wat maakt dat we 'overtijd' zijn wat alle andere keren zat er nooit zoveel tijd tussen.

Ook is het zo dat de magnetische polen van deAarde, die verschillen van de geografische polen, in versneld tempo naar daar trekken.De laatste 5 jaar verplaatsten de polen zich sneller dan de voorbije 50 jaar tesamen, en de acceleratie wordt steeds groter.

Een ander (weliswaar minder vatbaar en dus minder hard te maken) argument zijn de vele voorspellingen van oude astronomen of helderzienden, die een catastrofaal event voorzien. En als we het allemaal mogen geloven, ergens in 2012?

Nog een argument is onze kennis over de planeetstanden. Hieruit blijkt dat in de nabije toekomst (2012, inderdaad), onze planeet gealinieerd zal staan met het centrum van onze melkweg. Dit zou ertoe kunnen leiden dat meer kosmische (waaronder ook radio-actieve) ons bereiken. Dit heeft ongetwijfeld een grote imact op het Aardse klimaat (en misschien ook op de magnetische polen?)

Verder kan gezegd dat indien dit door de 'wereldleiders' (zijne groot-kapitalisten via lobby) geweten is, men er alles aan zou doen om de bevolking in 'den domme' te houden, niet enkel om de maatschappij tot de laatste snik draaidende te kunnnen houden, maar vooral om ervoor te zorgen dat overlevingskansen van de bevolking beperkt blijven. Een poolverschuiving en abrupte kliomaatswijziging zou immers leiden tot mass volksverhuizingen en mega hongersnoden. Geld is dan niets meer waard en omdat deze 'wereldleiders' dan niets meer zijn met hun petro-dollars, zijn ze ons liever kwijt dan rijk!  Zou de mexicaanse griep dan toch door de mens gefabriceerd zijn, al was het maar om zeker te zijn dat er niet teveel overlevers zouden zijn achteraf?
Ingezonden:  14 Aug 2009 11:51
Einstein zou zich omdraaie in ze graf als hij zou horen dat jij dat een analogie met hem noem. Ik vinnet maar een leeg verhaal wat je ophang, zo kan ik ook nog wel een paar dingen verzinnen. Kom eerst maar es effe met goeie bewijzen voor al die claims, anders is het gewoon zinloze zelfbangmakerij.

Trouwens, Nostradamus was helemaal niet zo goed, kijk maar op http://paranirmal.blogspot.com wat Irma Starling daarover heb gezegd (heb ik al eerder over gepost erges)
Ingezonden:  16 Aug 2009 20:19
Nou kreeg ik net bericht dat Irma Starling mij op haar blog heb genoemd (omdat ik had gevraagd wat zij van jouw verhaal von, in het engels een beetje)! Nou ben ik beroemd. Kijk maar hier!
Ingezonden:  16 Aug 2009 22:28
Ik hoop dat ik me vergis, maar het lijkt onvermijdelijk. De vraag is enkel of echt zo snel zal komen als verwacht wordt (2012).

Een wetenschapper of onderzoeker ben ik zeker niet en hang dus net zoals velen af van alles wat de media verkondigt. Maar als je je goed in dit onderwerp verdiept, en de puzzelstukjes (na ze met een kritisch oog te hebben bekeken) samenlijmt, is een beeld snel gevormd.

Hier zijn een paar links om je op weg te zetten:


<a href="http://www.grenswetenschap.nl/permalink.asp?grens=1601">Grenswetenschap</a>

<a href="http://renvogel.wordpress.com/2008/07/18/wij-de-aarde-en-2012/">Over de kosmos</a>

<a href="http://www.soulsofdistortion.nl/dutch/2012%20mythen.html">over 2012 mythes</a>

<a href="
http://www.frontierscience.nl/index.php?optio ... =26">frontierscience</a>

<a href="http://www.omnicum.org/magische_wereld/magische_lichtwereld/verschuiving_magnetische_polen.html">De Aarde is een magneet</a>

<a href="http://the-embassadorion.blogspot.com/search?q=2012">the Embassadorion Central Pole-shift Database</a>

Buiten deze unieke planetenstand, zijn er echter ook andere argumenten die pleiten voor een nakende poolverschuiving, lees het eerste artikel voor een greep uit de argumenten! Maar laat ons inderdaad hopen dat nog niet voor direct zal zijn....

PS: Over Einstein...

<a href="http://home.scarlet.be/frank.vermeulen138/ik_albert_ned_1895.htm">Delen uit Albert Einstein zijn dagboek</a>