»Gebruikersnaam: »Wachtwoord:   Gegevens onthouden? 
Paranormaal Forum / Ervaringen / Dromen / Toekomst,heden en verleden door elkaar
Ingezonden:  02 Feb 2013 14:53
Hallo

Ik had vannacht een droom die ik niet helemaal meer aan elkaar kan weven, maar de symboliek herinner ik mij wel.

Het begon met een opgezet spel op een voetbalveld.
Het deed sterk lijken op een middeleeuwse oorlog.
Twee partijen ridders in harnas, stonden tegenover elkaar, bij het start shot, gingen de twee partijen elkaar te lijf.
Daarvoor waren er twee oefen gevechten en ik had daaruit al bepaald, dat ik dit gevecht niet zou gaan overleven (het echte gevecht was op leven en dood).
Ik vroeg mij nog af om mij gewoon over te geven (te laten doden, met een enig besef dat ik niet echt zou sterven, maar de droom voorbij zal zijn), Maar ik wilde de pijn niet voelen van een zwaard dat door mij heen zou gaan, Ik was ook niet in eigen lichaam, maar in dat van een man.

Toen het gevecht begon, besloot ik te vluchten, ik verdween in de bossen en mijn harnas viel af/deed ik af, ik zou niet terug kunnen naar mijn eigen rijk, dus ik besloot om in de bossen te gaan leven, naakt als een verwilderd mens.

Op mijn weg kwam ik een soort van indianen tegen, die met mij mee liepen, op mijn weg zag ik veel goud in de aarde zitten, alsof het doodgewone kiezelsteentjes waren. Ik vroeg mij af of dat niet waardevol was.
Een jonge indianen vrouw vertelde indirect tegen mij, dat goud van waarde was op een aantal andere planeten, ze noemde de verschillende volkeren en planeten ook op, alleen ben ik dat kwijt.
Ik vroeg mij alleen af in welke tijd ik nou zat, ridders,indianen en het buitenaardse vallen niet samen daarin.

Op een gegeven moment was ik in een huis van een vriend, (die in een andere provincie dan ik woon).
Ik was weer aangekleed en ook weer mijzelf (vrouw)
keek uit het raam en zag toen duidelijk een Shell tankstation, het verwarde mij, ik was weer helemaal terug in het heden, terwijl ik daarvoor nog in het verleden en toekomst was.
Probeerde ook meerdere malen om een verklaring te vragen, maar die kreeg ik niet.

Vervolgens was ik in mijn ouderlijk huis, op de zolder waar mijn slaapkamer was. De zolder was een opberg kamer geworden. Ik vond toen drie kooien één met een hamster,één met een konijn en één met twee cavia's.
Voelde mij vreselijk schuldig dat ik deze beestjes helemaal vergeten ben, vroeg mij enigszins wel af hoe zij het jaren hebben volgehouden zonder eten.
Ik besloot voor ze te gaan zorgen en wilde de hamster eb konijn  bij elkaar doen zodat zij niet eenzaam zouden zijn.
Ingezonden:  04 Feb 2013 11:01
het gaat er om een strijd,
een voetbalwedstrijd is iets wat we allemaal kennen,
je zou het dus aan je strijd binnen een maatschappelijke zetting kunnen beschouwen.
Je bent er zwaar beschermd. De harnas bestaat uit metal dat je bovenlijf beschermd.
Het zwaard, spreekt ook over een verdeelde mening,
het gaat dan ook over tegenstellingen.
Tegenstellingen zouden je kunnen doden, zodat je opeens zonder mening in je situatie staat.
Bij de ene kant zou je tegen jezelf kunnen zeggen: zo zie ik dat. Maar als je er het tegenovergestelde tegen je zegt. Ja, wat dan.
Je blijft je pad volgen, maar je vlucht in het onderbewuste. Het bos.
Daar kom je wel de waarde tegen, maar je ziet het niet.
De planten beinhouden er ook een hele boel eigenschappen van de mens. Over iedere planeet kan er van alles vertelt worden die op de eigenschappen van de mens slaan.
De oervaders zijn dan een vaststaand gegeven bij de indianen en denk er eens aan hun verbondenheid met de natuur. Hun symboliek is er dan anders, maar de totems worden er dan uiteindelijk ook weer met menselijke eigenschappen in verband gebracht. Bescherming van buiten en binnen af gezien de dierensymbloliek.
Je bent bloot aan de elemente overgegeven. 

Je bent er in het huis van een vriend,
zou zeggen dat je er dan niet goed in je eigen vel zit.
Maar er is de benzinepomp te zien.
Je staat er even stil. Je zit er binnen het huis.
Auto's geven vaak aan hoe men zich door het leven
beweegt. Mis je brandstof om er weer op weg te gaan?

Lijkt mij dat er eenoplossing bij je ouders op zolder te vinden is.
Er zitten de knaagers in een kooi.
De vroegere thuissituatie lijkt er opgestapelt en verzameld. Maar niet verwerkt, zodat je er een helder blik op de oorzaken hebt. Dat zijn dan de knagers.
Bepaalde patronen zitten er gewoon in ons.
Doet zich dan de vraag op over welke knagenden onderwerpen het gaat, en waarom je erover zwijgt.
Kijk maar wat er zo lastig was in het ouderlijke huis.
Groeten Kriya
Ingezonden:  05 Feb 2013 19:51
Bedankt Kriya

Ik moet het nog even op mij laten inwerken.
Ik herken wel wat punten maar nog niet allemaal.
Ik kom er later op terug.

Groetjes, FFOM
Ingezonden:  06 Feb 2013 22:06
Hoi FFOM,

Wat bijzonder dat je je droom zo goed herinnert! Ook daar herken ik me helemaal in ! Ik ga eens voor jou te raden... Komt ie:

Oorlog staat voor een of ander conflict in onszelf. Het zou goed zijn als je de oorzaak van dit conflict kan vaststellen (en kan oplossen natuurlijk ). Als er in je droom oorlog uitbreekt, dan heeft dat te maken met vernietigende gevoelens die we niet gemakkelijk op een of andere manier kunnen uiten.

Ridder Op spiritueel vlak staat een ridder voor de inwijding om subtiele spirituele eigenschappen eigen te maken. Wanneer de ridder in de droom van een vrouw verschijnt heeft hij te maken met het uhm, hoe zeg ik dit.. Het meer ontwikkelen van je mannelijke kanten. En heeft het te maken met zeg maar perfectie. Of de zoektocht naar perfectie (waarin ook je mannelijke kanten ontwikkeld 'dienen' te zijn).

Dood Dromen over onze eigen dood duidt erop dat we onze gevoelens over de dood nader aan het onderzoeken zijn. Op intellectueel niveau word je je ervan bewust dat je kansen hebt gemist of niet volledig hebt gerealiseerd. Sta er voor open om deze talenten opnieuw te ontwikkelen! Onze eigen dood in dromen kan vaak worden gebruikt om onze visie op andermans gevoelens over ons te onderzoeken. Ook staat de droom over de dood dat je het leven anders moet gaan benaderen en aanvaarden dat er sprake kan zijn van een nieuw begin.

Zwaard het zwaard staat voor rechtvaardigheid, moed en kracht. Als er een beeld van een zwaard in onze droom verschijnt laat dat zien dat we iets van een strijder in ons hebben en dat we bereid zijn te vechten voor onze overtuigingen.

Man dat je droomt dat je een man bent, slaat volgens mij weer op dat je je mannelijke eigenschappen aan het ontdekken/onderzoeken bent. Niet perse omdat je mannelijk wilt zijn, maar meer omdat je zoekt naar evenwicht / perfectie.

Bossen Dromen over bossen betekent gewoonlijk het betreden van het vrouwelijke. Het bos staat voor in het reine komen met het emotionele zelf. Het begrijpen van onze natuur of van onze spirituele wereld.
Het bos kan daarnaast staan voor het gevoel van verlorenheid en het onvermogen een richting te vinden. Een bos in de droom van een vrouw wijst op haar onderzoek van innerlijke bronnen. 

Vluchten Jouw vlucht uit het gevecht zegt het eigenlijk al als je eens de zin voor jezelf naleest. Er is een gevecht/conflict bezig in jou, maar je gaat hem niet aan. Omdat je dit niet kan, of niet durft. Wegren en vluchtdromen staan meestal symbool voor je eigen innerlijke conflicten. Dat er oorlog is betekent (volgens mij) een oorlog in jezelf. Ik raad jou aan, ook na aanleiding  van jouw andere bericht, eens lucide te leren dromen. Zeker wanneer je ze zo goed kan onthouden. Zo kan je eens in je dromen het gevecht bijvoorbeeld aan gaan. Ik ben er van overtuigd dat als je onbewust iets verandert in je denkpatronen, dit bewust ook makkelijker zal gaan.

Goud Bij goud in dromen gaat het om de spirituele middelen die we hebben, zoals wijsheid, liefde, geduld en zorgzaamheid. Het staat in dromen zelden voor materiele rijkdom. In dromen wijst goud op onze beste, waardevolste, praktische aspecten, zoals integriteit en eerlijkheid. Het vinden van goud wijst erop dat we die aspecten in onszelf en anderen kunnen ontdekken.

Naakt Naaktheid wijst op een wedergeboorte. Een nieuw begin. Naaktheid staat voor onschuld. Mogelijk is er een situatie in je leven die eerlijkheid en waarheid vereist. Ook staat het voor de wens om gezien te worden zoals je werkelijk bent.
Zolder Dromen dat je op zolder bent heeft te maken met vroegere ervaringen en ouder herinneringen. Het is interessant dat een zolder ook doorgegeven familiaire gedragspatronen en opvattingen kan symboliseren.


Nou, dat was het zo'n beetje wat ik er van kan maken...

Succes ermee!

Liefs Na Na
Ingezonden:  07 Feb 2013 02:31
Ik vind het heel moeilijk om antwoord te geven of het wel of niet klopt. De droom kan op zoveel situatie's wijzen die er nu zijn, dat ik niet welke.

Als ik alleen van mijn gevoel uitga, zoals ik het in de droom heb ervaart:
Dan voelde het gevecht als staan in de maatschappij.
En ik wist niet hoe ik mij daar staande moest houden en vluchten ik.
Het bos voelt als terug komen naar mijzelf,
het goud en het verhaal van de planeten voelt als spiritualiteit die ik aan het ontdekken ben in mezelf.
Het weer in het heden komen als: dat er eigenlijk niets is veranderd wel in mezelf maar niet om mij heen. De kooien met knaagdieren als: iets vergeten zijn.

Denk dat jullie readings wel kloppen.
Ingezonden:  07 Feb 2013 21:47
het valt ook af en toe zwaar tegen een droom bij zichzelf te plaatsen.
Als je schrijft dat er veel situaties zijn, zou men kunnen denken: kijk hoe je de situaties aanpakt,
Bescherm je je, en hoe, dat zou dan de harnas kunnen zijn.
Over de knaagdieren gesproken, zou men in het verleden kunnen kijken, wat er knaagt en wat er vergeten is.
Het zijn maar inspiraties die we hier kunnen aanreiken.
Als er iets klikt zou je het kunnen merken, of dit stukje onbewustheid is nog in werking.
Als het iets is  dat er in je bewustzijn wil komen,
worden er nog meer dromen komen om je op dat stukje
te wijzen.
Naast allerlei andere dromen.
Groeten Kriya
Ingezonden:  08 Feb 2013 04:58
Ja denk het ook Kriya.
Misschien dat ik later jullie reading,s beter snap.
Net als dat ik vaak later snap waarom iets is gebeurd (gelovig dat alles zijn reden heeft) dan snap ik die reden ook pas later, maar niet in de situatie zelf.
Ik herken nu ook dat vluchten nog niet, misschien later wel.